Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017

Ποιές τροφές πρέπει να καταναλώνουμε & ποιές να αποφεύγουμε, του διατροφολόγου Μ. Γρηγορίου (βίντεο)[Άρωμα Ελλάδος] / Quali alimenti mosto per consumare & quali per evitare, il nutrizionista M. Grigoriou (video) [Profumo Grecia]
Ο Βιοφυσικός Μιχάλης Γρηγορίου, αναλύει ποιές τροφές πρέπει να καταναλώνουμε και ποιές να αποφεύγουμε (βίντεο)[Άρωμα Ελλάδος]

Ζαχαρώδης διαβήτης, αναλύει ο Μ. Γρηγορίου ειδικός την διατροφολογία (βίντεο)[Άρωμα Ελλάδας] / Diabete mellito, analizza il nutrizionista di M. Grigoriou (video) [Profumo Grecia]
Ζαχαρώδης διαβήτης, αναλύει ο Μ. Γρηγορίου ειδικός την διατροφολογία (βίντεο)[Άρωμα Ελλάδας] / Diabete mellito, analizza il nutrizionista di M. Grigoriou (video) [Profumo Grecia]

Οι καρδιακές παθήσεις και η σωστή διατροφή της, αναλύει ο Μ. Γρηγορίου ειδικός την διατροφολογία (βίντεο)[Άρωμα Ελλάδας] / Malattia cardiaca e corretta alimentazione, analizza il nutrizionista M. Grigoriou (video) [Profumo Grecia]
Οι καρδιακές παθήσεις και η σωστή διατροφή της, αναλύει ο Μ. Γρηγορίου ειδικός την διατροφολογία (βίντεο)[Άρωμα Ελλάδας] / Malattia cardiaca e corretta alimentazione, analizza il nutrizionista M. Grigoriou (video) [Profumo Grecia]

Οι αυτοάνοσες ρευματικές παθήσεις αιτίες εμφάνισης και αντιμετώπισης, αναλύει ο Μ. Γρηγορίου ειδικός την διατροφολογία (βίντεο)[Άρωμα Ελλάδας] / Le malattie reumatiche autoimmuni causano cause e trattamento, analizzano il nutrizionista di M. Grigoriou, (video) [Profumo Grecia]
Οι αυτοάνοσες ρευματικές παθήσεις αιτίες εμφάνισης και αντιμετώπισης, αναλύει ο Μ. Γρηγορίου ειδικός την διατροφολογία (βίντεο)[Άρωμα Ελλάδας] / Le malattie reumatiche autoimmuni causano cause e trattamento, analizzano il nutrizionista di M. Grigoriou, (video) [Profumo Grecia]

Οι λέξεις που προσδιορίζουν τις ασθένειες, αναλύει ο Μ. Γρηγορίου ειδικός την διατροφολογία (βίντεο)[Άρωμα Ελλάδας] / Le parole che identificano le malattie, analizzano M. Grigoriou, il nutrizionista (video) [Profumo Grecia]
Οι λέξεις που προσδιορίζουν τις ασθένειες, αναλύει ο Μ. Γρηγορίου ειδικός την διατροφολογία (βίντεο)[Άρωμα Ελλάδας] / Le parole che identificano le malattie, analizzano M. Grigoriou, il nutrizionista (video) [Profumo Grecia]

Πως μπορούμε να καλλιεργήσουμε δέντρα και κηπευτικά με φυσικές μεθόδους, αναλύει ο Μ. Γρηγορίου ειδικός την διατροφολογία (βίντεο)[Άρωμα Ελλάδας] / Come possiamo coltivare alberi e ortaggi con metodi naturali, analizza M. Grigoriou, esperto in nutrizione (video)[Profumo Grecia]
Πως μπορούμε να καλλιεργήσουμε δέντρα και κηπευτικά με φυσικές μεθόδους, αναλύει ο Μ. Γρηγορίου ειδικός την διατροφολογία (βίντεο)[Άρωμα Ελλάδας] 

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Φοβερό φυσικό φάρμακο για μόνιμη θεραπεία για τη σπονδυλική στήλη, τη πλάτη και τον πόνο στα κάτω άκρα ! – Imponente medicina naturale per il trattamento permanente per la colonna vertebrale, la schiena e dolore alle estremità inferiori!Η σπονδυλική στήλη, ο πόνος στην πλάτη και το πόδι, εμφανίζονται συνήθως λόγω της καθιστικής ζωής ή της ακραίας φυσικής δραστηριότητας. 

Οι επιπτώσεις που έχουν στην υγεία μας τα φυτοφάρμακα και τα ζιζανιοκτόνα, αναλύει ο Μ. Γρηγορίου ειδικός την διατροφολογία (βίντεο)[Άρωμα Ελλάδας] / Gli effetti sulla nostra salute di pesticidi ed erbicidi, analizzano M. Grigoriou, un nutrizionista (video) [Profumo Grecia]
Οι επιπτώσεις που έχουν στην υγεία μας τα φυτοφάρμακα και τα ζιζανιοκτόνα, αναλύει ο Μ. Γρηγορίου ειδικός την διατροφολογία (βίντεο)[Άρωμα Ελλάδας] 

Οι λέξεις που προσδιορίζουν τις ασθένειες, αναλύει ο Μ. Γρηγορίου ειδικός την διατροφολογία (βίντεο)[Άρωμα Ελλάδας] / Le parole che identificano le malattie, analizzano M. Grigoriou, il nutrizionista (video) [Profumo Grecia]
Οι λέξεις που προσδιορίζουν τις ασθένειες, αναλύει ο Μ. Γρηγορίου ειδικός την διατροφολογία (βίντεο)[Άρωμα Ελλάδας]